• หอประชุมหลังแรกของโรงเรียนปัญจรักษ์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร โครงหลังคาเหล็ก
  • อาคารปฐมวัย ยกเสาเอก เสาโท วันที่ 2 มีนาคม 2555 จำนวน 9 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6 เมตร x 8 เมตร ช่างยอด บ้านนาเมืองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง