อาคารปฐมวัย 2555
(pr2555)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

อาคารปฐมวัย ยกเสาเอก เสาโท วันที่ 2 มีนาคม 2555 จำนวน 9 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6 เมตร x 8 เมตร ช่างยอด บ้านนาเมืองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้