หอประชุม
(PR006)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หอประชุมหลังแรกของโรงเรียนปัญจรักษ์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร โครงหลังคาเหล็ก

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้