เพลงมาร์ชโรงเรียนปัญจรักษ์
 
คำร้อง-ทำนอง  เอกภพ พงศ์ธนวรรณกร                             จังหวะ มาร์ช
 
 
โรงเรียนปัญจรักษ์เรารักมั่น....
สวยลาวัลย์ สีเขียว-แดง โบกไสว
ชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล
ฝึกเด็กไทยให้ประสบครบวงจร
 
วิชาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำทักษะ
รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย ใจเอื้ออาทร
ดีเด่นกว่าใครเกียรติขจร
สถาพรในโรงเรียนปัญจรักษ์
 
อาคาร...สถานที่สวยสะอาด
มารยาทอ่อนโยนช่างน่ารัก
คุณครูยอด นักเรียนเยี่ยมยิ่งนัก
ความปลอดภัยเป็นหลักเป็นสำคัญ
 
ดั่งแก้วตา ดวงใจใครเห็นประจักษ์
 ปัญจรักษ์ศิษย์รักผูกพัน
พัฒนาคุณภาพชั่วนิรันดร์
สถาบันเด่นเฉิดฉันท์คู่แดนทอง
 
(ซ้ำอีก ๑ เที่ยว)
 
ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนปัญจรักษ์ ...คลิกที่นี่ค่ะ...