พิธีบูรพาจารย์วันครู ประจำปี 2556
ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก การเข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์วันครู
สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก
โรงเรียนที่มีผู้บริหารยอด และคุณครูเยี่ยม
นั่นคือ..โรงเรียนปัญจรักษ์
โรงเรียนปัญจรักษ์ เรารักมั่น
ชื่อเสียงเลื่องลือ ระบือไกล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อีกบทบาทหนึ่งของผู้จัดการโรงเรียนปัญจรักษ์..ปักดอกไม้ให้กับคณะครูอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ..สู้ตายอีกเช่นเคยค่ะ..ทำงานตลอด 2 วัน