การแต่งกายประจำวันของนักเรียนโรงเรียนปัญจรักษ์
 

ชุดนักเรียน : แต่งวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

 

    

 

ชุดพลศึกษา : แต่งวันอังคาร

 

    

       
ชุดพื้นเมือง (สาเกตุ) : แต่งวันพฤหัสบดี
       

    

       
ชุดนอน : แต่งทุกวันก่อนนอน
       
    
       
ชุดบัณฑิตน้อย : แต่งวันจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
       
                   
       
         
       
  ผ้ากันเปื้อน : ใส่ทุกวันก่อนรับประทานอาหาร