นักเรียนโรงเรียนปัญจรักษ์ร่วมงานวันลอยกระทง

          โรงเรียนปัญจรักษ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับชุมชน ณ วัดชมพูวาปี บ้านหนองหว้า ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชน อีกทั้งเพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมอนุรักษ์และธำรงไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป...การแสดงมี 2 ชุด คือ รำอธิษฐาน เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และรำวงปัญจรักษ์ เป็นการแสดงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 นักเรียนทุกคนได้รำอย่างสวยงาม มีความพร้อมเพรียง นั่นเกิดจากการฝึกซ้อมและเอาใจใส่อย่างดีของคณะครู ต้องปรบมือดังๆ ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปัญจรักษ์ทุกๆ คน ในความสามารถและความกล้าแสดงออก ด้วยความชื่นชม และยินดี....หนูๆ แสดงได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ...