สัญลักษณ์ของโรงเรียนปัญจรักษ์
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
 
 

ตราของโรงเรียนปัญจรักษ์ ประกอบด้วย

 

       วงกลมสองวงซ้อนกัน วงกลมวงแรกที่อยู่ด้านนอกใช้สีเขียว วงกลมด้านในใช้สีแดง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนปัญจรักษ์ ระหว่างวงกลมทั้งสอง
   ด้านบนเขียนชื่อ โรงเรียนปัญจรักษ์ ด้านล่างเขียนชื่อ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวงกลมด้านในสุดประกอบด้วยพระพุทธรูปปางถวายเนตร
   ประทับยืนบนดอกบัว
เป็นพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์แทนการมีคุณธรรม มีรัศมีเปล่งออกมาจากเศียรของพระพุทธรูป แสดงถึง
   การส่งประกายความรู้ควบคู่ไปกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม
ด้านซ้าย-ขวาพระพุทธรูปมีอักษรย่อของโรงเรียนคือ ป.ร. เขียนด้วย
สีเขียว และสีแดง
   ด้านล่างมีคติพจน์ของโรงเรียน ดังนี้ นตฺถิ ปญญา สฺมา อาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี