วันครู ประจำปี 2556
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเสลภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
วันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556
 
 
ยิ้มสวยงาม ผ่านแขกผู้มีเกียรติ
เดินผ่านประธานในพิธีด้วยความสง่างาม
รอยยิ้มไม่มีตก ยิ้มสยาม สวยตลอดเวลา
เดินออกจากสนามกีฬา หลังพิธีเปิด
บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
 
 
 
 
 
นางงามจากโรงเรียนเสลภูมิ
รวมดาวโรงเรียนเสลภูมิ
ผู้จัดการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมวันครู ซึ่งเป็นวันสำคัญของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะ คุณครู
ผู้จัดการได้รับมอบหมายให้ถือพานพุ่มเงินคู่กับคุณครูกาวี โสภาอุทก โรงเรียนเสลภูมิ
   
ภาพเต็มตัว
อีกมุมหนึ่งของผู้จัดการโรงเรียนปัญจรักษ์
หน้าตรงค่ะ
ขบวนเฉลิมพระเกียรติ
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย  ศาลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ ร่วมบันทึกภาพกับขบวนเฉลิมพระเกียรติ
เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผู้จัดการกับคุณครูเบญจรัศม์  ศรีระกิจ
คุณครูรุจิเรจราณีกับผู้จัดการโรงเรียนปัญจรักษ์