logo PR
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ สพป.รอ. เขต 3
โดย Admin User - ศุกร์, 5 ตุลาคม 2012, 11:53AM
 
วันนี้...หลังจากประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปัญจรักษ์ พร้อมกับสั่งปิด...แต่ก็เหมือนไม่ปิด...เพราะมีภาระงานช่วงปิดภาคเรียน..คร่าวๆ ดังนี้..วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 นี้ ประชุมครูฝ่ายประถมศึกษา...วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2555 ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย...เพื่อแบ่งงาน มอบหมายภาระงานเพื่อจะได้เตรียมไว้ช่วงปิดภาคเรียน...เป้าหมายคือ..พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามที่คาดหวังไว้...และมีคุณครูส่วนหนึ่ง+นักเรียนส่วนหนึ่ง มาฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาคฯ ในเร็วๆ นี้
......ก่อนจะลงรายละเอียดอื่นๆ อีก ขอรายงานผลการส่งตัวแทนนักเรียนคนเก่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับสพป. รอ. เขต 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป...โรงเรียนปัญจรักษ์ของเราก็ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังค่ะ...ผลงานความภาคภูมิใจ มีดังนี้ค่ะ....

>>>กิจกรรมซอด้วง (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.1-6 (เดี่ยว)
ด.ช.ณัฏฐากูร วรรณประภา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับ 1) เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ้ม

>>>กิจกรรมซออู้ (เดี่ยว) ระดับชั้น ป.1-6 (เดี่ยว)
ด.ญ.อัยดา แสวงสุข
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับ 2)

>>>กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3 (ทีม 2 คน)
1. ด.ญ.ธิติมา อาทิตย์ตั้ง
2. ด.ญ.อรวรรณ ลำเพย

ได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับ 2)

>>>กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย (ทีม 3 คน)
1. ด.ช.อนุสรณ์ มิไพฑูรย์
2. ด.ช.เศรษฐโชค ชัยนา
3. ด.ญ.ณัชชา สิงสั่งถ้ำ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับ 4)

>>>กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-6 (เดี่ยว)
ด.ญ.นิชธาวัลย์ เม่าสง่า
ได้อันดับ 8

........ผลงานไม่ใช่ธรรมดา...เยี่ยมจริงๆ ...ส่งเข้าแข่งขัน 5 รายการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง 4 รายการ....ถือได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุด...สำหรับการเข้าแข่งขันครั้งแรกของเรา...ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงเชียร์ ทั้งที่ไปเชียร์ ณ สนามแข่งขันด้วย และที่ส่งกำลังใจไปให้...ขอบคุณผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตร หลาน มาอยู่ในความดูแล-ฝึกฝน-ฝึกซ้อมของเราด้วย...ในโอกาสต่อๆ ไป เราจะทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป....ขอบคุณค่ะ ยิ้มยักคิ้ว